Sănătatea în centrul atenţiei internauţilor

Conform unui studiu de piaţă efectuat în România de TradeAds Interactive, cele mai populare activităţi printre utilizatorii Internetului sunt schimbul de mesaje e-mail şi comunicarea prin „instant messaging”, activităţi la care participă un procent de aproape 70% dintre utilizatori. Următoarea activitate declarată de respondenţi a fost căutarea de informaţii, procentul de utilizatori care folosesc Internetul în acest scop fiind de 50,3. Remarcabil este însă tipul de informaţii asupra cărora se concentrează interesul internauţilor din România. Studiul a arătat că „cele mai solicitate categorii de informaţii pe care utilizatorii doresc să le găsească pe Internet sunt despre sănătate – 53,8%, apoi despre educaţie – 50,8%, divertisment – 46,6% şi artă – 46,6%”. Datele publicate semnalează fără îndoială preocuparea crescută a românilor în ce priveşte problemele de sănătate. Din păcate, calitatea inegală, de multe ori inacceptabilă, a informaţiilor medicale de pe Internet îi expune pe utilizatori la riscuri, uneori chiar majore. Utilizarea largă a Internetului ca sursă de informare în domeniul sănătăţii impune educaţia internauţilor şi însuşirea unor deprinderi de evaluare critică a informaţiilor, cu scopul evitării efectelor nedorite ale dezinformării. (TradAds şi SănătatePLUS, 21.02.2011)

Distribuie:Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPin on Pinterest