Perdelele de izolare din spitale, încărcate cu germeni

Perdelele folosite pentru a asigura intimitatea pacienţilor în serviciile de urgenţă, de terapie intensivă sau chiar în saloanele obişnuite sunt frecvent contaminate cu microorganisme patogene. Această contaminare creşte riscul infecţiilor instraspitaliceşti. Infecţiile nosocomiale, cum mai sunt numite, prezintă o importanţă deosebită, din cauza frecvenţei cu care se întâlnesc şi a consecinţelor lor foarte grave. Unii dintre germenii răspândiţi în interiorul spitalelor au dobândit o rezistenţă deosebit de mare la unul sau mai multe antibiotice.

Combaterea acestor agenţi infecţioşi multirezistenţi este deseori dificilă şi nu de puţine ori pune în primejdie chiar viaţa pacienţilor. Nu este lipsit de importanţă nici faptul că infecţiile nosocomiale pot duce rapid la majorarea semnificativă a costurilor tratamentului. Infecţiile intraspitaliceşti sunt considerate în prezent o problemă majoră de sănătate publică în toate instituţiile medicale.

Multe dintre căile de transmitere ale acestor infecţii au fost identificate, cum ar fi de exemplu mâinile personalului medical sau instrumentarul incorect sterilizat. Conform cercetărilor efectuate recent de specialiştii de la Universitatea statului Iowa, SUA, perdelele separatoare contribuie şi ele la transmiterea germenilor patogeni de la pacienţi la personalul medical şi apoi, mai departe, la alţi pacienţi, dacă nu sunt dezinfectate suficient de frecvent şi de riguros. (MedlinePlus, 25.09.2011)

Distribuie:Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPin on Pinterest